Kościół w Pokoju

Rewitalizacja Budynków Zabytkowych

W ramach prac budowlano-konserwatorskich przeprowadziliśmy rewaloryzację elewacji zabytkowego kościoła w Pokoju.

Całość prac obejmowała:

– odbicie całości tynków zewnętrznych na ścianach oraz zniszczonych fragmentach sztukaterii i rzeźb
odgrzybienie ścian, gruntowanie i tynkowanie ścian tynkami trasowymi oraz renowacyjnymi, szpachlowanie ścian specjalistycznymi masami szpachlowymi
– montaż nowych podokienników oraz obróbek z blachy miedzianej
odtworzenie gzymsów pośrednich i wieńczących
– wykonanie form, odlewów i odtworzenie dekoracji sztukatorskich i detali architektonicznych
– montaż odtworzonych detali architektonicznych, sztukatorskich i rzeźbiarskich
prace malarskie elewacji i elementów metalowych wg. projektu kolorystyki
konserwacja i renowacja oraz montaż kartusza drewnianego.

Wszelkie prace były prowadzone pod nadzorem służb konserwatorskich.