Budynek magazynowy Zott

Przebudowa budynku przy ul. Zielonogórskiej w Opolu na zlecenie ZOTT POLSKA.

Inwestycja obejmowała kompletną przebudowę  hali magazynowej wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym. Łączna powierzchnia zabudowy obiektu wynosiła 7 480 m2.

Inwestycja obejmowała także uzbrojenie i zagospodarowanie terenu
o powierzchni 3 900 m2.

Szczegółowy zakres inwestycji:

– Kompletny remont budynku hali  wraz z wykonaniem posadzki przemysłowej o powierzchni 4100 m2  oraz budynku biurowo – socjalnego o powierzchni 400 m2. Wykonano kompletne instalacje wewnętrzne – elektryczne, wod-kan, CO oraz wentylację i klimatyzację
Infrastruktura komunikacyjna o powierzchni ponad 3 900 m2drogi, place, chodniki z kostki brukowej.
– Instalacje uzbrojenia terenu: wodno – kanalizacyjną i deszczową
z zastosowaniem systemu retencji w postaci podziemnego zbiornika o objętości 140m3 .