ARTIM – Invest

Budowa budynku biurowo-usługowego o pow. 2000 m2 w Opolu przy ul. Oleskiej.  – Inwestor „ARTIM – Invest”.

Zakres robót wykonywanych przez nas jako Generalnego Wykonawcę obejmował:

wyburzenie oraz przebudowę istniejących obiektów,
• przebudowę złącza kablowego i sieci energetycznych,
• przebudowę oraz budowę nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz wodociągowej,
wybudowanie budynku o konstrukcji stalowej systemu ASTRON
z prefabrykowanymi stropami z betonu sprężonego,
prace ogólnobudowlane wykończeniowe – wysoki standard.