Oferta

Szukasz wiarygodnego wykonawcy inwestycji. Skontaktuj się z nami…

Roboty konstrukcyjno - budowlane. Roboty ziemne.

– kompletne prace stanu „zero” : wykopy, prace fundamentowe, podłoża pod posadzki;
– roboty konstrukcyjne: konstrukcje żelbetowe, konstrukcje murowe, konstrukcje stalowe;
– prace wykończeniowe.

Sieci zewnętrzne

kanalizacja deszczowa z systemem retencji;
kanalizacja sanitarna;
kanalizacja technologiczna – przemysłowa.

Zagospodarowanie terenu. Drogi, parkingi.

drogi wewnętrzne;
parkingi i chodniki;
tereny zielone.

Maszynowe układanie kostki pozwala na znacznie szybszą realizację zadania

"Zaprojektuj i wybuduj"

3 etapy realizacji:

– opracowanie i uzgodnienie koncepcji projektowej

– wykonanie kompletnego projektu budowlanego, uzyskanie  pozwolenia

– realizacja inwestycji

W ramach współpracy „Zaprojektuj i wybuduj” realizujemy:
– obiekty magazynowe i produkcyjne;
– obiekty przemysłowe;
– obiekty kubaturowe: mieszkalne i biurowe;
– obiekty użyteczności publicznej.

Obiekty zabytkowe - renowacje

remonty i renowacje obiektów zabytkowych.